YP Yatırım

Arazi Geliştirme ve Yatırım

Orta ve büyük ölçekte arazi yatırımları yapma, bu yatırımlar üzerinde planlama ve altyapı çalışmaları yaparak, konut, alışveriş merkezleri, kentsel servis ve turizm alanları geliştirme.

Bina İnşaatları

Bina İnşaatları her tipten bina, özel konutlar, lüks konut siteleri, toplu konut projeleri, hastaneler, otel ve tatil köyleri, terminal yapıları gibi bina inşaatları.

Eğitim Yapıları

Her türlü eğitim tesisleri, üniversite kampus ve yurt binaları, planlama ve inşaatları.

Endüstriyel Yapılar

Her türlü sanayi ve endüstri tesislerin projelendirme ve anahtar teslimi yapımı.

Restorasyon İşleri

Tarihi Yapılarda, Mimari ve Tarihi kimliğini koruyarak, Restorasyon ve Restitüsyonla ilgili tüm projelendirme ve uygulama işlerinin yapılması

Rehabilitasyon

Hasara uğramış her türlü bina, endüstriyel yapı, köprü iskele gibi yapıların hasar tesbitlerinin yapılması, ana taşıyıcı sistemin tamir ve takviye imalatlarının yapılması. Beton ve çelik yapılarda korozyon tamirleri, katodik koruma, klor extraksiyonu realkalizasyon ve galvanik koruma uygulamaları

Alt Yapı

Konut veya endüstriyel tesislerin altyapı inşaatları, içmesuyu, drenaj, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz şebekeleri

Yollar

Devlet karayolu, kentsel yollar, şehir geçişleri ve kavşaklar

Köprüler

Otoyol, Karayolu, demiryolu köprüleri, viyadükler, yüzer servis köprüleri, köprülü kavşak uygulamaları, çelik asma köprüler.

Limanlar ve Deniz Yapıları

Rıhtım, iskele, mendirek, marina ve deniz taraması yapılması.

Su Yapıları

Su yapıları, barajlar, taşkın kontrolu ve akarsu tahkim yapıları regülatörler, drenaj, su temini, içmesuyu ve pissu arıtma tesisleri ile rezervuarlar

Raylı Sistem İnşaatları

Şehir içi raylı ulaşım ve taşıma sistemleri yapılması, tranvay, hafif raylı ulaşım sistemleri inşaatı, istasyonlar, depo alanları, demiryolu inşaatları