Çevre Sorumluluğumuz

YP İnşaat; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında “Sürdürülebilir Çevre” ilkesini benimsemiştir. Kuruluş değerleri arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
  • • Tüm projelerinizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar doğrultusunda sürdürmek,
  • • Çalışanlarının ve paydaşlarının çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğudur.

YP İnşaat; Çevre Yönetim Sistemini, Kalite Yönetimi Sistemi ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmektedir.